Tilaus- ja toimitusehdot

13.3.2016

Palautusoikeus:

(koskee ainoastaan etämyyntiä)

Ostajan on ilmoitettava kaupan peruutuksesta myyjälle ennen palautuksen tekemistä. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Ilmoitusaika on 14 päivää lähetyksen vastaanottamisesta. Ostajan on tehtävä palautus 14 päivän kuluessa peruutusilmoituksesta. Palautukseen on aina liitettävä mukaan myyjän lähetyslista. 

Ostajalla ei ole palautusoikeutta tuotteesta, joka on otettu käyttöön, ellei myyjä erityisestä syystä anna palautukselle lupaa. Ostajalla on kuitenkin oikeus tarkastaa tuotteen ominaisuudet ja toimivuus samaan tapaan kuin myymälässä, ilman että se vaikuttaa peruuttamisoikeuteen. Moottorilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta, jos se on avattu tai sitä on purettu. 

Myyjän virhevastuu ja ostajan velvollisuudet:

1. Tuote on myyty sellaisena kuin se on. Myyjä vastaa siitä, että myyjän antamat tiedot tuotteen ominaisuuksista, kunnosta ja käytöstä pitävät paikkansa. Tuotteessa on virhe, jos se ei vastaa myyjän antamia tietoja taikka myyjä on laiminlyönyt antaa edellä kuvattuja tietoja ja sen voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Tuotteessa on virhe myös silloin, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Myyjä vastaa vain sellaisista virheistä, jotka tuotteessa oli silloin, kun ostaja vastaanotti tuotteen.

2. Myyjällä on käytössä tuotteiden laatuluokitus (www.varaosahaku.fi/fi-fi/Artikkeli/Laatuluokat/). Tuotteessa ei ole virhettä silloin, kun se vastaa sille ennen kaupantekoa määriteltyä laatuluokkaa.

3. Lisäksi myyjällä on virhevastuu tuotteesta vain silloin, kun:
3.1. Tuotteen asentaminen on suoritettu ammattimaisesti, ja

3.2. Viallisesta sähköosasta on korjaamon tulostama vianhakutuloste.

4. Ostajan velvollisuus on tarkistaa heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen, ettei tuotteessa ole ulkoisia vaurioita ja että tuote vaikuttaa päällisin puolin arvioiden sopivalta asennuskohteeseen. Tuotetta ei saa alkaa asentaa, jos sen sopivuudesta on epäilyksiä. Ostajan on otettava tällaisessa tilanteessa heti yhteyttä myyjään, joka auttaa selvittämään asiaa.

5. Myyjällä on oikeus antaa tuotteen asentamiseen ja käyttöön liittyviä kirjallisia ohjeita esimerkiksi tuotteen myynti-ilmoituksen yhteydessä tai liittämällä ohje tuotelähetyksen mukaan. Ostajan velvollisuus on tutustua annettuihin ohjeisiin ennen tuotteen asentamista ja noudattaa niitä. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa ostajan on otettava yhteyttä myyjään, joka auttaa selvittämään asiaa.

6. Myyjä vastaa tuotteen virheestä kuusi (6) kuukautta siitä päivästä lukien, jona ostaja vastaanotti tuotteen.

7. Ostajan on ilmoitettava myyjälle tuotteessa olevasta virheestä viimeistään 14 päivän kuluessa sen havaitsemisesta. Virheellisen tuotteen palauttamiseen, korjaamiseen ja vaihtamiseen liittyvät asiat on aina sovittava myyjän kanssa. Myyjä ei hyvitä ilman yhteydenottoa palautettua tuotetta.

8. Myyjällä on oikeus päättää, korjataanko tuote, vaihdetaanko se toiseen vastaavaan tuotteeseen vai puretaanko kauppa. Myyjällä on oikeus nähdä tuote ennen päätöksentekoa.

9. Virheellisen tuotteen korjauksen suorittaa ensisijaisesti myyjä tai myyjä valtuuttama taho, joka tarvittaessa voi vaihtaa virheellisen tuotteen kokonaan tai osittain toiseen tuotteeseen.

10. Ostajan on palautettava virheellinen tuote tai tuotteen osa myyjälle tai myyjän valtuuttamalle taholle. Palautettaessa virheellistä sähköosaa korjaamon tulostama vianhakutuloste on liitettävä palautukseen mukaan. Myyjä vastaa palautuskustannuksista.

11. Myyjän virhevastuu ei kata virheellisen tuotteen irrotuskustannuksia eikä korjatun tai korvaavan tuotteen asennuskustannuksia silloin, jos tuotteen virhe olisi voitu havaita jo ennen asennusta, jos myyjän antamia ohjeita ei ole noudatettu taikka jos asennus on suoritettu muuten kuin ammattimaisesti.

12. Myyjä ei koskaan vastaa virheellisen tuotteen aiheuttamasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten liikevaihdon vähenemisestä, käyttöhyödyn menetyksestä taikka muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta.